Driftsmester til energianlæg
 
Energnist Kolding
 
Vil du være med til at drive og vedligeholde affaldsenergisanlægget i Kolding?
Er du vores nye maskinmester eller tilsvarende og ønsker at omsætte teori til praksis? Vil du være en del af en virksomhed, hvor den grønne omstilling står højt på dagsordenen? Så er du måske vores nye operatør til affaldsenergianlægget i Kolding.
 
Vi tilbyder en spændende stilling som driftsmester i en fælleskommunal virksomhed, der byder på mangeartede problemstillinger og opgaver i dagligdagen, hvor du har gode muligheder for at præge dit arbejde og træffe beslutninger sammen med ca. 20 erfarne kolleger.
 
Vi tilbyder også:
 
Indflydelse på egen arbejdstid og opgaver på disp-dage
Mulighed for afspadsering
Deltagelse i kurser/efteruddannelse
Personaleforening
Værksted
Sundhedsordning
Gode kollegaer
 
Hvad skal du lave
 
Du skal sammen med kolleger på vagter, via avanceret SRO-system, styre overvåge og fejlrette på kedel-, turbine- og røggasrensningsanlægget. Stillingen kræver, at du kan arbejde i skiftehold efter en fast skifteholdsplan.
Derudover er dine opgaver bl.a. at:
 
Sikre optimal drift af hele produktionsanlægget
Indberette data i forskellige IT-systemer til brug ved overlevering i vedligeholdelsessystemet, indmelding af el produktion, samt vedr. modtagelse af affald m.v.
Vedligeholde de tekniske installationer.
Deltage i projektopgaver.
Holde rent og orden i produktionsbygningen
 
Din profil
 
Du må gerne have en relevant håndværksmæssig baggrund inden for el eller metal og gerne erfaring fra procesanlæg, men det er ingen betingelse. Som person arbejder du struktureret og har en analytisk tilgang til hverdagen og de tekniske systemer. Du er robust, kan arbejde selvstændigt og stoler på dine beslutninger. Du kan reagere og tilpasse dig skiftende situationer og finde praktiske løsninger på dem. Du følger op på handlinger og målsætninger. Du bliver en del af et hold, hvor alle kompetencer vægter for optimal drift af anlægget.
 
De rette kvalifikationer kunne f.eks. være:
 
Maskinmester - gerne nyuddannet
Kedelpasser
Driftsteknolog
Teknisk manager offshore
Industrielektriker
Håndværksmæssig baggrund
 
Det er en betingelse, at du har gyldigt kørekort til personbil. At du har, eller opnår kedelpassercertifikat og certifikat til gaffeltruck. Hvis du ikke har de nævnte certifikater, sørger Energnist for, at du kommer på disse kurser, når det passer ind i den daglige arbejdsgang.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og lokalaftale.
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
 
Stillingen er på fuld tid.
 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende og ansøgningen sendes via link
 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jon G. Dalum tlf.: 5143 1648 eller via mail: joda@energnist.dk.
 
Kørekort: B (Almindelig bil)

 

 

Uldjydevej 2 7400 Herning Tlf.: 9626 1515